• |
 • Mapa stránok |
 • E-mail kontakt

ANKETA

Reenus s.r.o.
Radničné námestie 4
052 01 Spišská Nová Ves
Slovakia

Telefón: +421 905 502 105
  +421 918 672 852
Email: reenus@reenus.sk
  reenus@centrum.sk


 • Semináre a školenia
 • Činnosť stavebného dozoru
 • Postup výstavby

  Postaviť stavbu - rodinný dom  nie je jednoduchá a lacná záležitosť, najmä ak má stavba spĺňať parametre nízkoenergetického alebo pasívneho domu.  Stavba má poskytovať dlhodobo kvalitné bývanie bez porúch, dodatočných opráv,   zbytočných nákladov a starostí. Realizácia takejto stavby si vyžaduje  skúsenosti, profesionálny prístup, znalosť stavebných technológií a postupov, znalosť technických noriem a pod.

  Na začiatku
  Pokračovanie a koniec

  Jednotlivé etapy výstavby môžeme rozčleniť :

  I. Príprava na výstavbu  :

  • Výber vhodného pozemku
  • Štúdia a projektová dokumentácia, kde je rozkreslená predstava stavebníka
  • Územné konanie pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia
  • Spracovanie rozpočtových nákladov a harmonogramu výstavby zhotoviteľom
  • Zmluva o dielo medzi stavebníkom a zhotoviteľom s popisom realizácie  rozsahu dodávky stavby, platobnými podmienkami, harmonogramom realizácie výstavby, doby ukončenia a odovzdania stavby

   II. Realizácia stavby

  • Prevzatie staveniska a začatie realizácie stavby do 3 týždňov od podpisu Zmluvy o dielo. 
  • Predrealizačné zameranie stavby  a osadenie stavby
  • Realizácia  základovej konštrukcie pokiaľ je v zmluvnom rozsahu dodávky
  • Realizáciou hrubej stavby, holodomu, stavby na kľúč - podľa zmluvného rozsahu dodávky

   III. Ukončenie a odovzdanie stavby

  • Ukončenie stavebných prác a protokolárne odovzdanie stavby zhotoviteľom a jej prevzatie stavebníkom
  • Porealizačné zameranie stavby, zhotovenie geometrického plánu, zápis do katastra nehnuteľností.
  • Kolaudácia stavby
  • Pekné, zdravé, príjemné a pohodlné bývanie

  Doba realizácie stavby domu

  • Základové konštrukcie - 2 týždne
  • Hrubá stavba - 4 až 5 týždnov
  • Stavba na kľúč - 2 až 3 mesiace / záleží na veľkosti, náročnosti a rozsahu dodávky stavby /