• |
 • Mapa stránok |
 • E-mail kontakt

ANKETA

Reenus s.r.o.
Radničné námestie 4
052 01 Spišská Nová Ves
Slovakia

Telefón: +421 905 502 105
  +421 918 672 852
Email: reenus@reenus.sk
  reenus@centrum.sk


 • Semináre a školenia
 • Činnosť stavebného dozoru
 • Technológie

  • Základy

  Založenie stavby  je konštrukčne podobné ako  pri murovaných  stavbách, avšak je dimenzované na menšie zaťaženie. Základová konštrukcia je kombináciou základových pásov a železobetónovej dosky. Základové pásy sú založené v nezamrzajúcej hĺbke a na únosnom podklade. Pred ukončením železobetónovej  dosky je potrebné  položiť ležaté rozvody 

  [čítať viac]

  • Konštrukčný systém – vrchná stavba

  Konštrukčný princíp stavby nosnej drevenej konštrukcie vychádza z remeselných postupov, kde celá nosná drevená konštrukcia vzniká priamo na stavbe. Tento systém je v rámci výstavby drevostavieb najviac rozšírený a je overený  v najrôznejších klimatických podmienkach. Nosný konštrukčný systém je tvorený z  impregnovaného a sušeného reziva / fošien /

  [čítať viac]

   

  Inštalácie

   Elektromontáže

  Zahŕňajú silnoprúdové rozvody, slaboprúdové rozvody a bleskozvod. Silnoprúdové rozvody predstavujú zásuvky pre elektrické spotrebiče a rozvody osvetlenia. K slaboprúdovým  rozvodom patria ptredovšetkým  rozvody telefonov, , zvončekov, domáceho vrátnika a rozvody pre počítače, TV kabely, kamerové systémy a ostatnú elektroniku.


  Zdravotechnika:
  Zdravotechnika rieši  vnútorné rozvody vody, kanalizácie, montáž sanity.

  Vykurovanie:
  Zahŕňa zdroj dodávky tepla podľa výberu systému vykurovania  a rozvody k vykurovacím telesám a do jednotlivých miestností. Zdroj vykurovania môže byť plynový kotol, elektrokotol, krb, tepelné čerpadlo a pod. Vykurovania môže byť teplovodné  a to buď cez  podlahové rozvody alebo cez vykurovacie telesá,  teplovzdušné, infračervené a pod. 

  Vzduchotechnika:
  Výmenu vzduchu zabezpečuje vzduchotechnická jednotka s rekuperátorom resp. výmenníkom tepla. Doprava vzduchu je riešená rozvodmi v podhľade alebo podlahe. Tento systém vetrania zabezpečuje pravidelnú výmenu vzduchu a nižšie tepelné

  [čítať viac]

  Okná a dvere

  Okná a dvere môžu byť podľa výberu zákazníka na báze dreva, plastov so stužujúcimi tenkostennými profilmi zliatin hliníka alebo kombinácie materiálov a druhu zasklenia okien. Zasklenie môže byť tepelnoizolačné dvojsklo,  trojsklo a pod.

  Strešná krytina

  Šikmé strechy sa pokrývajú buď ľahkou plechovou krytinou, asfaltovým šindlom,  betónovou strešnou krytinou, pálenou krytinou . Ploché strechách sa pokrývajú  povlakovou krytinou zaťaženou riečnym štrkom.