• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt

ANKETA

Reenus s.r.o.
Radničné námestie 4
052 01 Spišská Nová Ves
Slovakia

Telefón: +421 905 502 105
  +421 918 672 852
Email: reenus@reenus.sk
  reenus@centrum.sk


  • Semináre a školenia
  • Činnosť stavebného dozoru
  • Technológie >> Základy

    Založenie stavby  je konštrukčne podobné ako  pri murovaných  stavbách, avšak je dimenzované na menšie zaťaženie. Základová konštrukcia je kombináciou základových pásov a železobetónovej dosky. Základové pásy sú založené v nezamrzajúcej hĺbke a na únosnom podklade. Pred ukončením železobetónovej  dosky je potrebné  položiť ležaté rozvody kanalizácie a vodovodu. V predom určených miestach v základoch sú vytvorené prestupy pro pripojenie inžinierských sietí .  Do základovej dosky sa v miestach uloženia obvodových stien a  priečok umiestnia železné kotvy. Základová doska je ukončená vodorovnou hydroizoláciou, avšak netreba zabudnúť na uloženie uzemňovacej pásoviny a odvodnením pomocou flexibilných perforovaných rúr v spodnej časti základov.

    [Späť]