• |
 • Mapa stránok |
 • E-mail kontakt

ANKETA

Reenus s.r.o.
Radničné námestie 4
052 01 Spišská Nová Ves
Slovakia

Telefón: +421 905 502 105
  +421 918 672 852
Email: reenus@reenus.sk
  reenus@centrum.sk


 • Semináre a školenia
 • Činnosť stavebného dozoru
 • Výhody

  Niektoré z vlastností a výhod našich drevostavieb, ktoré realizujeme :

  • Konštrukcia stavby sa realizuje priamo na stavenisku čo na rozdiel od panelového systému prináša určité výhody :

  a) konštrukcia je pevnejšia - jednotlivé časti stavby sú lepšie navzájom previazané nielen medzi stenami, ale aj medzi podlažiami

  b) konštrukčný systém sa vyznačuje otvorenosťou, čitateľnosťou, jednoduchosťou, je schopný reagovať na rôzne požiadavky   aj v priebehu výstavby, umožňuje  väčšiu variabilitu a zložitejšie architektonické prvky

  • Hrúbka obvodových stien a priečok je tenšia (napr. oproti murovaným približne o polovicu) a tak prináša úsporu z obostavanej plochy domu. Pri väčších domoch to môže byť až plocha 1 izby
    
  • Nízka energetická náročnosť týchto stavieb znamená ekonomické bývanie, náklady na energie na teplo u týchto stavieb s dostatočnou hrúbkou tepelnej izolácie sú niekoľkonásobne nižšie než u stavieb z klasických materiálov
    
  • Nízka spotreba energie vytvára priestor pre efektívne využitie alternatívnych zdrojov energií prostredníctvom solárnych panelov, tepelných čerpadiel, a pod.
    
  • Nízka hmotnosť zabudovaných stavebných materiálov znamená nižšie náklady na prepravu a manipuláciu so stavebnými materiálmi, vylúčenie ťažkých mechanizmov pri výstavbe, menej odpadu a dlhodobého skladovania materiálov
    
  • Krátky čas výstavby a vylúčenie mokrých procesov umožňuje stavebníkovi po ukončení stavby sa okamžite nasťahovať a stavbu užívať oveľa skôr ako u murovaných stavieb
    
  • Možnosť celoročnej výstavby
    
  • Pri prestavbách / zmenách vnútorných riešení / , nevznikajú problémy s prachom, špinou a vlhkom
    
  • Použité stavebné materiály poskytujú zdravé a príjemné bývanie s príjemnou klímou a sú vhodné aj pre alergikov
    
  • Zloženie resp. sendvičová skladba jednotlivých konštrukcií s rôznou dynamickou tuhosťou a vlastnosti minerálnej vlny, ktorá nielen tepelne izoluje ale aj výborne zabraňuje šíreniu zvuku či už vzduchom alebo konštrukciou
    
  • Rekuperačný systém s ventiláciou odstraňuje tepelné straty, ktoré by vznikali pri klasickom vetraní, zabezpečuje kontrolovanú a pravidelnú výmenu vzduchu, zachytáva prach / napr. z ulice / a rôzne škodlivé látky / alergény /, odvádza preč prebytočnú vlhkosť
  • Životnosť týchto stavieb je porovnateľná s murovanými stavbami, ak sú splnené podmienky:

  a) dobre remeselne prevedená nosná konštrukcia

  b)  použité kvalitné a ekologické stavebné materiály

  c)  precízne uložené tepelne izolácie, difúzne a paronepriepustné fólie

  d) dodržané princípy a normy platné pre nízkoenergetické a pasívne stavby