• |
 • Mapa stránok |
 • E-mail kontakt

ANKETA

Reenus s.r.o.
Radničné námestie 4
052 01 Spišská Nová Ves
Slovakia

Telefón: +421 905 502 105
  +421 918 672 852
Email: reenus@reenus.sk
  reenus@centrum.sk


 • Semináre a školenia
 • Činnosť stavebného dozoru
 • Technológie >> Konštrukčný systém – vrchná stavba

  Konštrukčný princíp stavby nosnej drevenej konštrukcie vychádza z remeselných postupov, kde celá nosná drevená konštrukcia vzniká priamo na stavbe. Tento systém je v rámci výstavby drevostavieb najviac rozšírený a je overený  v najrôznejších klimatických podmienkach. Nosný konštrukčný systém je tvorený z  impregnovaného a sušeného reziva / fošien / na predpísanú vlhkosť 15 % rovnakej hrúbky  (cca 50 mm) a niekoľkých šírok  /10, 16, 24 cm/ a rôznych dĺžok. Výplň nosnej koštrukcie stien tvorí tepelno-akustická izolácia / minerálna vlna Rockwool - Airrock LD / a to v obvodových stenách v hrúbke 16 cm, v  stropnej konštrukcii a šikmých stenách v podkroví  v hrúbke 24 cm. Vstupu vonkajšej vlhkosti a vody do konštrukcie zabraňuje jednosmerne otvorená difúzná folia / smerom von / a to znamená, že v prípade vstupu vlhkosti vodných pár z interiéru napr. poškodením parozábrany do konštrukcie tieto prepustí von do ovzdušia. Vstupu vnútornej vlhkosti do konštrukcie a únikom tepla zabraňuje tzv. parozábrana z paronepriepustnej fólie, ktorá musí tvoriť vzduchotesný vnútorný obal. Kvalita jeho prevedenia sa kontroluje pomocou Blower- door testu. Obvodové steny z vnútornej strany su opláštené protipožiarnym a impregnovaným sadrokartónom a z vonkajšej  strany  veľkoformátovými drevoštiepkovými doskami / OSB /, ktoré plnia statickú, stužujúcu a obalovú funkciu. Na zateplenie stavby z vonkajšej strany používame zatepľovací systém na báze minerálnej vlny Rockwool - Frontrock.. Tepelný odpor nosnej konštrukcie dosahuje min. R >5,3 m2K/W.

  Tento ucelený stavebný systém nemá takmer žiadne obmedzenia a dokáže vyhovieť rôznym konštrukčným požiadavkám. Vyznačuje sa otvorenosťou, jednoduchosťou a schopnosťou reagovať na najrôznejšie podmienky a požiadavky. Je rýchly, efektívny a umožňuje radu zmien i cez dobu vlastnej výstavby a taktiež  neskoršie zásahy pri prestavbe či dostavbe. Ďalšou veľkou výhodou tohoto systému výstavby je prehľadnosť, kedy zákazník môže po celú dobu výstavby kontrolovať kvalitu prevádzaných prác, dodavaných materiálov a pod., čo napríklad u prefabrikovanej panelovej technológie nie je celkom možné.

  [Späť]