• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt

ANKETA

Reenus s.r.o.
Radničné námestie 4
052 01 Spišská Nová Ves
Slovakia

Telefón: +421 905 502 105
  +421 918 672 852
Email: reenus@reenus.sk
  reenus@centrum.sk


  • Semináre a školenia
  • Činnosť stavebného dozoru
  • Technológie >> Vzduchotechnika

    Výmenu vzduchu zabezpečuje vzduchotechnická jednotka s rekuperátorom resp. výmenníkom tepla. Doprava vzduchu je riešená rozvodmi v podhľade alebo podlahe. Tento systém vetrania zabezpečuje pravidelnú výmenu vzduchu a nižšie tepelné straty vetraním. Nasávanie vzduchu môže byť priamo z exteriéru cez prívod na fasáde alebo cez zemný výmenník. Zemný výmenník v zime predhreje vstupujúci vzduch, v lete ho ochladí. Je vhodný aj z dôvodu zabezpečenia fungovania rekuperácie pri nižších exteriérových teplotách.

    [Späť]